In 2016 is Anders Geregeld als proef uitgevoerd op de West-Kruiskade. Ondernemers in dit winkelgebied is gevraagd welke regels in de weg zaten bij het ondernemen. De gemeente keek vervolgens samen met de ondernemers en de belangrijkste partners in de winkelstraat hoe die regels tijdelijk konden worden versoepeld.

De proef op de West-Kruiskade heeft geleid tot permanente versoepeling van een aantal regels: een permanente opheffing van het stopverbod en daarmee een blijvende verruiming van laad- en lostijden, een verlenging van ruime mogelijkheden voor uitstallingen en de mogelijkheid voor het aanvragen van de 24-uursvergunning voor ondernemers die dit in de pilot bij wijze van experiment hebben uitgeprobeerd.