In 2017 heeft er onder de naam Happy Streets een experiment plaatsgevonden op de West-Kruiskade.

Tijdens Happy Streets 2017 zijn er een maand lang 9 parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven en ingevuld als terras of stadslounge versierd met plantenbakken, is er een suggestieve fietsstrook door middel van gele stippen op de weg aangelegd en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om mobiliteit onder de aandacht te brengen en bewoners en ondernemers te betrekken bij hun leefomgeving.

Uit dit project is onder andere de fietsstrook ontstaan. Deze fietsstrook was aanvankelijk te smal om het volgens de regels te kunnen realiseren, maar na overleg is er toch voor gekozen om de strook alsnog te laten aanbrengen.