Kruiskade en West-Kruiskade

Oorspronkelijk was dit een lage dijk (ook wel kade genoemd) die de weilanden ten noorden   daarvan moest beschermen tegen wateroverlast. In de zestiende eeuw duikt de naam Kruiskade op en die naam is te danken aan een groot landgoed dat hier lag, genaamd ‘Cruyskamp’. ‘Kamp’ betekende ‘een perceel door hagen of sloten begrensd’ en dit perceel lag bij een kruispunt van wegen.

Het verlengde van de Kruiskade werd West-Kruiskade genoemd en nog westelijker op de dijk werd de Middellandstraat aangelegd. Overigens was de kade eerst een zandpad, later werd het een schelpenpad en in 1853 werd de weg voor het eerst deels bestraat. De grens tussen de Kruiskade en de West-Kruiskade lag altijd bij de Westersingel, maar ze sluiten nu niet meer op elkaar aan: tussen beide straten ligt het concertgebouw De Doelen.

Tiendplein

Dit plein heet zo sinds 1978 en is vernoemd naar een ’tiende’, een belastingvorm die dateert uit de Middeleeuwen. Deze winstbelasting bedroeg een tiende deel van de totale opbrengst of oogst en is zelfs al door de Romeinen ingevoerd. In 1909 is de tiendbelasting afgeschaft in Nederland. De ‘Tiend’ van dit plein verwijst naar het tiende deel van de opbrengst van het Middelland in het ambacht Schoonderloo.

Middellandstraat

Ten noorden van de Kruiskade lag het ambacht Beukelsdijk van Gijsbrecht Bokel. Ten zuiden van de kade lag het ambacht Schoonderloo. Claes de Vriese – inderdaad die van de Claes de Vrieselaan – kreeg in de dertiende eeuw toestemming om Schoonderloo te bedijken. Maar een conflict tussen Claes de Vriese en buurman Ghisebrecht zorgde ervoor dat het Middelland ontstond. Midden tussen Schoonderloo en Beukelsdijk bleef een stuk land onbedijkt. De Middellandstraat dankt daaraan zijn naam. In 1906 werd de Middellandstraat in 1ste Middellandstraat hernoemd en de 2de Middellandstraat ontving toen ook haar naam. De naam Middelland is later gegeven aan de wijk.

Elke nieuwsbrief verzorgt Herco Kruik van www.scheurmailrotterdam.nl een onderwerp over de West-Kruiskade, het Oude Westen of de omgeving. Zijn scheurmail-nieuwsbrieven zijn dagelijks te ontvangen na inschrijving via: Nieuwsbrieven Scheurmail Rotterdam